Spotkania ISKCON GBC ze Śrila Narayanem Goswami Maharajem - część 2 Drukuj Email

BEZPRZYCZYNOWA ŁASKA
Mathura, Indie: 29 Maj, 1993

[Pytanie:] Czy rodzaj bhakti, jaki osiąga wielbiciel, zależy od rodzaju towarzystwa?

[Śrila Narayana Goswami Maharadża:] Zależy od tego, czy kandydat posiada silne pragnienie (chęć), czy nie. Czy posiada ten szczególny rodzaj silnego pragnienia, czy nie.

[Pytanie:] Załóżmy, że nie ma silnego pragnienia.

[Śrila Narayana Goswami Maharadża:] W takim przypadku uttama-bhagavata (zobacz przypis*1) w zasadzie nie będzie przebywał w jego towarzystwie. Z wyjątkiem szczególnej łaski. Zazwyczaj będzie z nim obcował madhyama-adhikari (*2) Jeśli aspirujący wielbiciel nie ma silnego pragnienia, nie będzie w stanie zobaczyć (zrealizować), kim jest uttama-bhagavata, madhyama czy kanistha (*3). Odpowiednio do kwalifikacji, Kryszna zaaranżuje odpowiednie towarzystwo. Najpierw będzie z nim obcował kanistha Vaisznava, potem madhyama-adhikari. Najpierw, w towarzystwie wielbicieli, zdobędzie wiarę i zacznie praktykować czynności oddania. Następnie, ponownie otrzyma dobre towarzystwo (sadhu-sanga). Potem uda się do autentycznego, samozrealizowanego guru. Przyjąwszy w nim schronienie, będzie wykonywał viśrambhena-guroh-seva (intymną służbę). Wtedy, dzięki intonowaniu "Hare Kryszna" i praktykowaniu bhakti, począwszy od słuchania, intonowania, pamiętania Kryszny i służenia Jego lotosowym stopom (sravana, kirtana, visnu smarana), znikną wszystkie, nieporządane nawyki i myśli (anartha).

Więcej…
 
Spotkania ISKCON GBC ze Śrila Narayanem Goswami Maharadżem - część 1 Drukuj Email

W latach 1990-1995, grupa dziesięciu do dwunastu sannjasinow ISKCON-GBC oraz innych, starszych członków ISKCON-u, odwiedzała Śrila Bhaktivedante Narayana Goswamiego Maharadża w jego świątyniach we Vrindavan i Mathurze, a czasem także w świątynii ISKCON-Juhu Beach. Dociekali wtedy przy nim odnośnie głębszego znaczenia różnych pism Gaudiya-Vaisznava jak "Jaiva-dharma", "Raga-vartma-candrika", rozdziałów "Rasa-pancadhyayi" ze Śrimad Bhagavatam oraz "Śri Vilapa-kusumanjali". Takich spotkań było kilkaset pliki z ich nagraniami audio znaleźć można na www.purebhakti.tv. Oto pierwsza część z trzech spotkań, które postaram się zamieścić poniżej.

NIEPOJETA JIVA-TATTVA
29 marzec, 1993

'nitya-bandha'-krsna haite nitya-bahirmukha
'nitya-samsara', bhunje narakadi duhkha

["Oprócz wiecznie wyzwolonych bhaktów istnieją uwarunkowane dusze, które zawsze odwracają się od służby dla Pana. Są one wiecznie uwarunkowane w tym materialnym świecie i w piekielnych warunkach podlegają materialnym cierpieniom wywoływanym przez różne cielesne formy." (CC Madya-lila, 22.12)]

Więcej…
 
Navadvipa najlepsze miejsce we wszystkich wszechświatach Drukuj Email
Tridandisvami Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża
Murwillumbah, Australia: Feb. 13, 2002

Jakie jest znaczenie Navadvipa? Dziewięć wysp Navadvipy odnoszą się do dziewięciu procesów bhakti.

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

"Słuchanie i intonowanie o transcendentalnym świętym imieniu, formie, cechach, parafernaliach i rozrywkach Pana Visnu, pamiętanie o Nim, służenie lotosowym stopom Pana, pełne szacunku czczenie Pana szesnastoma rodzajami parafernaliów, ofiarowywanie modlitw Panu, zostanie Jego sługą, uważanie Pana za swego najlepszego przyjaciela i podporządkowanie Mu wszystkiego (innymi słowy, służenie Mu ciałem, umysłem i słowami)." (SB 7.5.23)

Więcej…
 
Nie wdajcie się w kłótnie Drukuj Email
Niedziela, 2 czerwca 2000, Wales

Składam wiele pokornych pokłonów u lotosowych stóp mojego mistrza duchowego, Om Visnupada Śri Śrimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharadża. Ofiarowuję również takie same pokłony u lotosowych stóp mojego siksa-guru, Nityalila Pravistha Om Visnupada Śri Śrimad Bhaktivedanta Svami Maharadża.

Więcej…
 
O dobrej komunikacji Drukuj Email
Łagodne stosunki Waisznawów

[Jest to fragment z wprowadzającego wykładu Śrila Bhaktivedanty Narayana Gosvamiego Maharaja do sześciodniowego dyskursu na temat książki Śri Bhakti-tattva Viveka. Wykład ten został wygłoszony w Badger w Kalifornii.]

Najpierw spróbujcie zrezygnować z wszelkich przejawów swojego fałszywe ego - takich jak złość. Jeśli masz tak wiele gniewu, nie możesz zrozumieć tematów dotyczących Bhakti.

Starajcie się być bardzo pokorni:

trnad api sunicena taror api shaisnuna
amanina manadena kirtaniyah sada harih

["Uważając się za jeszcze niższego i bardziej bezwartościowego niż nic nieznacząca trawa, która jest deptana pod stopami wszystkich, będąc bardziej tolerancyjnym niż drzewo, nie przyjmując zaszczytów, ale oferując szacunek wszystkim innym zgodnie z ich pozycją, w takim stanie należy nieustannie intonować święte imię Śri Hari. "(Siksastam, werset 3)]

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 9