W celu właściwego zrozumienia książek Śrila Prabhupady Drukuj Email
Hague, Holandia: 13 lipiec 2005


[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Niektórzy bhaktowie powiedzieli mi, że kiedy czytają Śrimad-Bhagavatam, a szczególnie znaczenia Śrila Bhaktivedanty Swamiego Maharadża, tracą wiarę w świadomość Kryszny, ponieważ Jego znaczenia oświadczają, że kobiety są niżej, a osoby o czarnej skórze są śudrami i nie powinni otrzymać bhakti, nie są w stanie mieć bhakti itp. Wiele osób odeszło z ISKCON-u z tego właśnie powodu.

[Madhava Maharadża:] Gurudeva (Śrila Narayana Maharadża) tego nie mówi. Oni to mówią.

[Srila Narayana Gosvami Maharadża:] W tej sprawie chce wam wszystkim powiedzieć, ze w Bhagavad-gicie jest napisane:

[W tym momencie Śrila Narayana Gosvami Maharadża wezwał Padmanabhe Maharadża, aby przeczytał tłumaczenie jakie zostało przedstawione w "Bhagawad-gicie Taka Jaką Jest" Śrila Prabhupady wydanej w 1972.

Padmnabha Maharadża zaczął czytać z kartki, która wcześniej była podana Śrila Narayanowi Gosvamiemu Mahardżowi, na której były spisane wersety i tłumaczenie Śrila Prabhupada, odnośnie których niektórzy bhaktowie mieli wątpliwości.]

[Padmanabha Maharadża:] Jest powiedziane w Bhagavad-gicie w rozdział 9, werset 32:

mam hi partha vyapasritya
ye 'pi syuh papa-yonayah
striyo vaisyas tatha sudras
te 'pi yanti param gatim

Kryszna mowi:

"O synu Prthy, ci którzy we Mnie przyjmują schronienie, to nawet będąc niższego rodu – kobietami, vaiśyami (kupcami) i śudrami (robotnikami) – najwyższego dostępują przeznaczenia." (Bhagavad-gita 9.32)

[Akcentowanie w glosie Padmanabhy Maharadża wskazywało na myślnik pomiędzy słowem "rodu", a "kobietami". Ten myślnik oznacza, ze kobiety, vaiśyowie i śudrowie należą do papa-yoni, niżej urodzonych. Słysząc takie akcentowanie interpunkcji Śrila Narayana Gosvami Maharadża powiedział:]

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] To jest błędne. To, co wytłumaczyłeś w całości jest całkowicie błędne. To dlatego oni są zdezorientowani i mają wątpliwości.

[Madhava Maharadża:] To jest złe tłumaczenie. Uczniowie to źle przetłumaczyli.


[Następnego dnia, 14 lipca, Śrila Narayana Maharadża dalej wyjaśniał, dlaczego powiedział, że edycja "Bhagavad-gity Taka Jaką Jest" Śrila Prabhupada z 1972 roku była źle przetłumaczona.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] "Chciałem wyjaśnić coś odnośnie mojego wczorajszego wykładu. W Bhagavad-gicie Sri Kryszna oznajmił odnośnie kobiet: "mam hi partha vyapasritya..." Jakie jest znaczenie? Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża napisał: "O synu Prithy, ktokolwiek we Mnie przyjmuje schronienie, czy to kobieta, czy kupiec, czy też urodzony w niskiej rodzinie, może osiągnąć najwyższe przeznaczenie."

[To tłumaczenie pochodzi Bhagavad-gity z 1968]. To jest bardzo dobre tłumaczenie. Wszystko jest jasne. To jest pierwsze wydanie i w tym wydaniu to jest jasne. W następnym wydaniu 1972 roku znaczenie zostało zmienione i stało się "Nie Takie Jakim Jest".

Ponieważ edytorzy nie mieli doświadczenia, musieli zmienić interpunkcję i sformułowali ten werset w ten sposób, że wyglądało na to, że kobiety są niższe, są grzesznych narodzin, mniej inteligentne itd. Powinniście znać prawdę. Jeżeli chcecie ją znać, czytajcie Jego oryginalne książki. "O synu Prithy, ktokolwiek przyjmuje we mnie schronienie, czy kobieta, czy kupiec, czy urodzony w niskiej rodzinie, może osiągnąć najwyższe przeznaczenie". To jest bardzo jasne. To jest oryginał."

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Mam hi partha vyapasrtya. Po słowie "papa-yoniya" (grzeszne gatunki) tam powinien być przecinek.

[ Idea jest taka, że kiedy jest grupa słów pomiędzy dwoma myślnikami, to jest zrozumiałe, że wszystkie słowa w tej grupie znajdują się w tej samej kategorii. Znajdują się one w kategorii słowa, które poprzedza myślnik. Np.: "Jest wiele drzew - palmy, jabłonie, ananasy i grusze - i one wszystkie są bardzo piękne" wszystkie słowa pomiędzy myślnikami są rodzajami drzew. Dlatego używając myślnika, zamiast przecinka kobiety i śudrowie i vaiśyowie wszyscy staja się "papa-yoni". Kiedy wstawimy przecinek po "papa-yoni", wtedy kobiety, śudrowie i vaiśyowie staną się oddzielną kategorią.]

Stri - kobiety, nie są papa-yoni. Śudrowie też nie są papa-yoni, kto to jest papa-yoni? Śrimad-Bhagavatam daje przykład:

kirata-hunandhra-pulinda-pulkasa
abhira-sumbha yavanah khasadayah
ye 'nye ca papa yad-apasrayasrayah
sudhyanti tasmai prabhavisnave namah


"Kirata, Huna, Andhra, Pulkasa, Pulkasa, Abhira, Sumbha, Yavana, ludzie z plemion Khasa i inne osoby przyzwyczajone do grzesznego działania, mogą oczyścić się przez przyjęcie schronienia u bhaktów Pana. Pragnę Mu złożyć pełne szacunku pokłony." (Śrimad Bhagavatam 2.4.18)]

Huna, Andra, Kirata - oni są papa-yoni, ponieważ oni nie maja świadomości Kryszny. Jedzą mięso i jajka. Piją tyle wina, alkoholu... Palą i angażują się w wiele różnych grzesznych czynności. Oni są papa-yoni.

Odnośnie stri (kobiet) zostało tylko tyle powiedziane, że raz w miesiącu są nieczyste. One nie są niższe. Papa-yoni nie oznacza tego, co myślimy.

Kim jest Śri Narada Rsi? W jakiej klasie on się urodził? Narada był dasi-putra, synem służącej. A czy był niższej klasy? Śrila Vyasadeva także (narodził się z łona matki, która była śudrą), Prahlada (był synem ateistycznego demona) i Vidura (też narodził się z łona matki, która była śudra) i jest jeszcze wielu podobnych. Powinniśmy ich odrzucić? *[przypis końcowy 1]

[Poprzedniego dnia Śrila Narayana Gosvami Maharadża wyjaśnił więcej na ten temat: "Śrila Vyasadeva pojawił się w rodzinie śudrow i Śri Narada Rsi także. Jednak jeśli ktokolwiek nazwie ich śudrami, pójdzie do piekła. Śrila Haridasa Thakura urodził się w rodzinie muzułmańskiej, w której zabijano krowy, a ich mięso zjadano, ale On nie był muzułmaninem. Ramananda Raya powiedział o sobie "jestem śudrą". To jest właśnie "trinad-api-sunicena" - pokora. Mahaprabhu powiedział o sobie "Jestem sannyasinem mayavadi". Czy był sannyasinem mayavadi? Nigdy w życiu! Nie myślcie w ten sposób. Ktoś mógłby powiedzieć że On sam tak powiedział o sobie, lecz On tak powiedział tylko z pokory.]

Ci, którzy wątpią cytują to: (tłumaczenie z Cc Madhya-lila 8.36):

"Słowo papa-yonayah oznacza urodzony w niższej klasie. Zgodnie z wedyjskim systemem klasyfikacji, kobiety, vaisyowie i śudrowie należą do niższego porządku społecznego."

Nie zgadzam się, że Śrila Swami Maharadża osobiście napisał o kobietach, ze są papa-yoni i nigdzie tego nie ma w pismach.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża ponownie spogląda na kartkę, którą otrzymał wcześniej, zawierającą spisane wersety i tłumaczenia, odnośnie których niektórzy bhaktowie mieli wątpliwości.]

W Srimad Bhagavatam, 1.9.48, w oryginalnym wersecie oraz w znaczeniu nic takiego nie zostało napisane - że kobiety są mniej inteligentne, czy że one nie mogą praktykować życia duchowego (bhajana), albo że są pożądliwe a mężczyźni nie są. Mężczyźni są także pożądliwi. Co więcej, jest to dusza, która przychodzi w formie męskiej lub żeńskiej zatem one wszystkie są równe.

Wszyscy Rsi w lesie Dandakaranya byli mężczyznami. Modlili się do Pana Ramacandy, "Chcemy być tak jak gopi". Wtedy, dzięki łasce Pana Ramy bardzo szybko stali się w pełni samozrealizowanymi (siddha) i udali się do Vrajy. Tam, przyjąwszy narodziny w łonach Gopi, osiągnęli formę Gopi. Czy byli mniej inteligentni? Nie powinniśmy myśleć w ten sposób.

[Poprzedniego dnia Srila Narayana Gosvami Maharadża tlumaczył więcej na ten temat: "Jeśli kobiety są niższej klasy i mają mniejszą inteligencję, to jak Gopi mogły pokonać nawet Pana Śri Krysznę? *[przypis końcowy 2] Dlaczego nasza guru-parampara począwszy od Brahmy i Narady wielbi pasterki Gopi? Dlaczego Śri Caitanya Mahaprabhu, który jest samym Kryszną przyjął nastrój Śrimati Radharani? Śrimati Radhika zawsze pokonuje Krysznę w pięknie, inteligencji i na wszystkie inne sposoby. Jeżeli kobiety są niższe, to dlaczego my Gaudiya Vaisnavowie chcemy być Gopi? Chcemy służyć Panu Krysznie i Śrimati Radhice w żeńskiej formie, a nie w męskiej, zatem jak to jest możliwe, że żeńska forma jest niższa? Nie myślcie w ten sposób."]

W niektórych miejscach Śrila Swami Maharadża napisał, że są pewne szczególne cechy w kobietach i szczególne cechy w mężczyznach, wytłumaczył to. To także było powiedziane w Śrimad-Bhagavatam. Zatem nie powinniśmy myśleć, że kobiety nie mogą praktykować życia duchowego albo ze są mniej inteligentne lub niższe.

[W dniu poprzednim, 12 lipca, Śrila Narayana Gosvami Maharadża wyjaśnił więcej na ten temat. Powiedział On, że: "W kilku miejscach w pismach świętych jest powiedziane, że kobiety maja pewne szczególne cechy: kobiety mogą mieć dzieci. Mężczyźni nie mogą ich urodzić, nawet jeżeli przeszliby operację. Nawet jeśli mężczyzna zrobi sobie operację, żeby stać się kobietą nadal nie może mieć dzieci. Kobiety są także bardziej uczuciowe. Zawsze mają nastrój służenia. Chłopiec może powiedzieć: "Siostro daj mi wody. Mamo daj mi wody, ale kobiety "Och! Bracie! Och! Ojcze daj mi wody" - one tak nigdy nie powiedzą. To są ich szczególne cechy.]

Jest jeszcze jeden cytat podawany przez tych, którzy wątpią w Śrila Swamiego Maharadżę. Można go znaleźć w wydanych i opublikowanych wersjach Jego tłumaczenia do Śrimad Bhagavartam (4.25.42) w Puranjana-Upakhya. "Generalnie, kiedy kobieta jest atakowana przez mężczyznę - czy to jest jej mąż, czy tez inny mężczyzna - będąc zbyt pożądliwą, zadowolona jest z takiego ataku" *[przypis końcowy 3]. W oryginalnym wersecie nic takiego nie było napisane *[przypis końcowy 4]. Co więcej, to tłumaczenie jak również inne tłumaczenia podane przez Śrila Swamiego Maharadżę były nieco zmienione przez wydawców. On nie mógłby tego nigdy napisać w ten sposób.

Odnośnie tych zdań, które On rzeczywiście napisał, te są w porządku. Powinniście spróbować rozróżnić takie twierdzenia (wiedząc, które są Jego, a które nie). Dlatego, że zostało to również napisane w Śrimad Bhagavatam.

W "Prema-Vivarta" Śri Jagadanandy Pandity jest napisane,

yadi caha pranaya rakhite gaurangera sane
chota haridasera katha thake yena mane


["Kiedy chcesz być w towarzystwie Caitanyi Mahaprabhu, musisz zawsze pamiętać zdarzenie z Chota Haridasem, jak został on odrzucony przez Pana."]

Jakie jest tego znaczenie? Kobiety są bardzo atrakcyjne i piękne, dlatego mężczyźni nie powinni się z nimi mieszać. Lecz także kobiety są instruowane, aby nie mieszać się z mężczyznami. Ta rada jest dla dwojga. Nie powinniśmy myśleć, że kobiety są niższe albo mniej inteligentne. Nie powinniśmy myśleć w ten sposób.

Niektórzy bhaktowie także cytują to zdanie z Jego znaczenia. Ja przeczytałem to wszystko: "Można jasno powiedzieć, że zrozumienie kobiety jest zawsze niższe niż zrozumienie mężczyzny." Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem i Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża nie mógł tego napisać. Powinniście spróbować zrozumieć to, co on powiedział w rzeczywistości (w oryginale). Niech was to nie martwi. Cokolwiek jest faktycznie napisane w siastrach jest w porządku.

Czy znacie Pana Brahmę? Spłodził on piękną córkę imieniem Sarasvati i zapragnąwszy jej zaczął za nią gonić. Ona natychmiast stała się sarną i zaczęła uciekać. On wtedy stal się jeleniem. Marici tam był i zawołał: "Ojcze, co ty robisz? Jesteś przecież inteligentny. Powinieneś wiedzieć, że wszyscy będą się z ciebie śmiać. Nie rób tego." Sześć synów Mariciego zaczęło się śmiać i Pan Brahma obrzucił ich klątwą. Stali się potem synami Kalanemi i w następnych narodzinach stali się synami Dewaki, którzy zostali zabici przez Kamsę. Nie byli oni w stanie zrozumieć Pana Brahmy, ale Marici był w stanie. On nie popełnił obrazy, lecz jego synowie tak.

Dlatego powinniśmy być bardzo ostrożni. Ja przeczytałem wszystko to, co Śrila Swami Maharadża napisał i wszystko jest w porządku. Jedyną rzeczą jest czasami błędna edycja dokonana przez jego uczniów. Ponieważ oni nie są w stanie rozróżnić tych rzeczy. Oni mówią, że "papa-yoni", co oznacza grzeszne, musi odnosić się do kobiet. To nie jest dobre.

Śrimati Radhika chciałaby być dziewczyną Pulinda. Modli się (w Śrimad Bhagavatam 10.21.17) o przyjęcie narodzin jako dziewczyna Pulinda (mimo że dziewczęta Pulinda rodzą się w leśnych plemionach i zajmują się niskimi pracami jak np. zbieraniem drewna na opał). Radhika mówi: "Dziewczęta Pulinda są najszczęśliwsze, ponieważ kładą na swych piersiach pył z lotosowych stop Kryszny. Chcę być dziewczyną Pulinda." Dlatego nie powinno was niepokoić tzw. niższe czy wyższe narodzenie kobiety.

[Pytanie:] Czy mógłbyś wyjaśnić, co Prabhupada miał na myśli kiedy przetłumaczył w Bhagavad-Gicie, że kobiety, vaiśyowie i śudrowie są niżej niż bramini i kśatriyowie? Przeczytaliśmy to w znaczeniu Śrila Prabhupada.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] "Bramin" odnosi się do "brahma-jnanati". Tacy bramini są samozrealizowani; oni nie są braminami z Kali-yugi. Jeśli Vaisnava (Wisznuita) jest naprawdę Vaisnavą nie będzie miał pożądania ani złości, ani żadnych złych cech. Jeżeli ktoś nie ma zazdrości, chciwości, dumy, iluzji wtedy jest prawdziwym braminem, zwyciężył sześć złych cech. W tamtych czasach sprzed Kali-yugi, Vasistha, Atri i wielu innych wzniosłych bhaktow było obecnych. Oni są prawdziwymi braminami. *[przypis końcowy 5]

Kśatrowie byli zaangażowani w wojnę, zarządzanie krajem, zbieranie podatków i w inne polityczne czynności. Vaiśyowie byli zaangażowani w biznes i rolnictwo, ale oni także służyli Vaisnavom i braminom. Dalej striya - kobiety. One maja dzieci i angażują się w takie czynności jak służenie mężowi i prace domowe. Dlatego zostało powiedziane, że vaisyowie, kobiety i śudrovie sa niżej niż bramini i kśatryowie, ale to nie było powiedziane odnośnie kobiet jak Arundhati, albo Anasuya, Gargi, Gangamata Thakurani, Jahnava Thakurani, albo Hemlata Thakurani. To nie odnosi się do nich.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża zakończył swoja dyskusje z poprzedniego dnia na ten temat zdaniem: "Wyrzućcie wszystkie te wątpliwości - idee, że Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża napisał coś przeciwko kobietom i siudrom. To nie jest poprawne. Jeśli ktokolwiek objaśnił Jego słowa w ten sposób, nie rozumiał Jego przekazu. Prawdopodobnie zrobili błędy w swoich edycjach. On sam, czy też ktokolwiek Jego rangi, nigdy by tego nie napisał. To, co jest faktycznie napisane w Bhagavatam jest prawdą".]Amsterdam Holandia: 15 lipiec 2005 - darszan na lotnisku Schiphol

[Pytanie:] Gurudeva, poprzedniej nocy mówiłeś na temat błędnej edycji książek Śrila Prabhupada. Po usłyszeniu twojego wykładu niektórzy bhaktowie mogą teraz bać się czytać Jego książki, wątpić we wszystkie Jego wydane książki. Mogą się zastanawiać, czy rzeczywiście czytają słowa Śrila Prabhupada czy kogoś innego. Czy możesz coś powiedzieć na ten temat?

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Powinni czytać książki Śrila Bhaktivedanty Swamiego Maharadża bardzo uważnie. Powinni czytać wszystkie Jego książki. Generalnie nie powinno być tam wątpliwości, ale jeżeli pojawiają się jakieś to powinni zobaczyć oryginał. Również w Śrimad Bhagavatam zostało zrobionych dużo zmian przez edytorów.]

[Pytanie:] Przez tyle lat było nauczane w ISKCON-ie, że kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:]

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są duchowymi częściami Kryszny - jiva-tattva. *[przypis końcowy 6] To, że kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni, jest całkowicie błędne.

[Pytanie:] Można by także powiedzieć, że gdziekolwiek jest jakaś wątpliwość czytelnik może iść i zapytać czystego bhaktę, tak jak to jest powiedziane w wersecie:

yaha, bhagavata pada vaisnavera sthane.

["Jeśli chcesz zrozumieć Śrimad-Bhagavatam, musisz zbliżyć się do samozrealizowanego Vaisnavy i słuchać od niego." (Caitanya-caritamrita, Antya-lila 5.131)]

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Powinni zobaczyć oryginalną wersję.

[Pytanie:] Przecież nawet za życia Śrila Prabhupada, pierwsza książka, jaka została wydana, miała błędy. Ponieważ Jego bhaktowie byli wtedy nowi włączając w to edytorów.

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Moje książki także nie powinny być zmienione. To, co ja piszę lub tłumaczę powinno zostać takie samo. Wydawcy nie powinni tłumaczyć niczego więcej. Jeśli będą to robić to może im się nie udać. Mogą napisać coś niewłaściwego".Przypisy końcowe:

*[ Przypis 1:

"Ruch świadomości Kryszny jest ruchem kultowym, który nie przejmuje się lokalnymi konwencjami społecznymi. Podążając w ślady Śri Caitanyi Mahaprabhu i Advaity Acaryi możemy przyjąć bhaktę z jakiejkolwiek części świata i uznać go za bramina, gdy tylko dzięki przestrzeganiu zasad kierujących zachowaniem Vaisnavy będzie miał do tego kwalifikacje." [Sri Caitanya-caritamrta, Antya-lila 3.221, tłumaczenie]

"Ale to co dzisiaj nazwane jest "varnaśrama", jest koncepcją ateistyczną i zupełnie nie ma podstaw w siastrach. Prawdziwa varnaśrama nie jest oparta na narodzeniach, lecz na kwalifikacjach i czynnościach. Nie można osiągnąć celu pism duchowych poprzez praktykowanie dzisiejszego demonicznego systemu kastowego. Tylko poprzez zapoznanie się z daivi-varnaśrama, ten duchowy system varnaśrama będzie służył celowi pism świętych. To pociągnie ludzkość w stronę wyzwolenia." (Renunciation Through Wisdom, 5.1)

*[ Przypis 2:

Jest napisane w literaturze Gosvamich, że gopi pokonały Krysznę w grze na słowa, w rzucaniu kostką, w zapasach i w innych sportach.

"Tak jak gopi. Gopi były kobietami i to niewysokiej klasy, pasterkami w wiosce, nie w mieście, nie posiadały wysokiego wykształcenia, nie były wysoko postawionymi braminami, kśatryami... Nie. One wszystkie należały do klasy vaiśya. One były kobietami, a nie wedantystkami czy jakimiś uczonymi. Ale pokonały Krysznę. Dlaczego? Usłyszały o Krysznie i zostały Jego ukochanymi. To jest wymagane. To jest prawdziwa kwalifikacja. Caitanya Mahaprabhu był bardzo ścisły co do towarzystwa kobiet. Mimo tego polecał, ramya kacid upasana vrajavadhu-vargena ya kalpita: "Nie ma lepszego sposobu na wielbienie Kryszny niż system vraja-vadhu - gopi, które kochają Krysznę. To jest pierwsza klasa. " (tłumaczenie do Parama Karuna. Atlanta, 28 luty 1975)]

*[ Przypis 3:

"Oprócz tej kwestii związanej z edycją wspomnianej przez Śrila Narayana Gosvami Maharadża, powyższy cytat pochodził ze środka tłumaczenia Śrila Prabhupada. Na początku tłumaczenia jest powiedziane: "Oboje - kobieta i mężczyzna pragną się nawzajem; taka jest podstawowa zasada egzystencji materialnej" (Śrimad-Bhagavatam 4.26.26, tłumaczenie)]

* [Przypis 4:

Sam werset mówi: "Moja droga królowo, z powodu mych grzesznych pragnień, udałem się do lasu na polowanie, nie pytając cię. Dlatego przyznaję, że cię obraziłem. Niemniej jednak, myśląc o mnie jako twym najbardziej zaufanym podwładnym, powinnaś mimo tego być ze mnie bardzo zadowolona. Tak naprawdę trawi mnie smutek, lecz przeszyty strzałą Kupidyna, czuje pożądanie. Ale któraż piękna kobieta odrzuciłaby swego pożądliwego męża i odmówiłaby połączenia się z nim? (Śrimad-Bhagavatam 4.26.26)]

* [ Przypis 5:

"Żeby poznać Boga trzeba stać się braminem. Prawdziwym kwalifikowanym braminem. Dlatego bramin jest szanowany. Ponieważ brahma-janatiti brahmana. Ale nie ma prawa. Państwo bez prawa. Dlatego ktoś może udawać bramina nie znając Brahmana." (rozmowa w pokoju. Londyn, 2 wrzesień 1973)]

* [ Przypis 6:

"Na platformie duchowej uczona osoba nie tylko porzuca dualizm mężczyzny i kobiety, ale również dualizm człowieka i zwierzęcia. Jest to sprawdzian samorealizacji. Należy doskonale zrealizować, ze żywa istota jest duszą, ale doświadcza różnych rodzajów materialnych ciał. " (Śrimad-Bhagavatam 7.12.10, tłumaczenie)]


Oryginalny wykład wideo z polskim dubbingiem.