Radhastami Drukuj Email
Mathura, Indie: 14 września 2005
Tridandisvami Śri Śrimad Bhaktivedanta Narayana Maharadża

[W tym roku, 2005, 11 września wypada Śri Radhastami. Jak zazwyczaj, Śrila Narayana, obejmie przewodnictwo festiwalu podczas tego dnia w Śri Kesavaji Gaudiya Matha w Mathurze. ]

[Wczesnym rankiem 12 września w związku z rozpoczęciem obchodów Śri Radhastami w bogato przyozdobionej Śri Kesavaji Gaudiya Matha w Mathurze, Śrila Narayana Maharadża poprosił wielbicieli, aby śpiewali „Śri Krsna Virahe” napisaną przez Śrila Bhaktivinoda Thakura. Następnie wyjaśnił znaczenie niektórych wersetów:]

sri krsna-virahe, radhikara dasa, ami to' sahite nari
yugala-milana, sukhera karana, jivana chadite pari

[„Nie jestem w stanie znieść rozpaczliwego stanu, w którym Śrimati Radhika cierpi z powodu rozłąki z Krsną ale jestem w pełni przygotowany, by natychmiast porzucić swoje życie dla Ich szczęśliwego spotkania”. (wers 1)]

Tylko pod przewodnictwem Śrila Bhaktivinoda Thakura jest możliwym pełnienie służby dla Śrimati Radhiki. Śrila Bhaktivinoda Thakura, będąc nastroju sługi Śrimati Radhiki napisał, że nie może znieść stanu Radhiki podczas jej rozłąki z Krsną. I po to, aby mogli spotkać się, jest gotowy łatwo porzucić życie.

radhka-carana, tyajiya amara, ksaneke pralaya hoya
radhikara tare, sata-bara mari, se duhkha amar soya

[„Jeśli kiedykolwiek wyrzekłbym się lotosowych stóp Radhiki nawet na krótką chwilę, byłbym całkowicie zdruzgotany. Dla Niej z chęcią będę znosił ból i agonię śmierci setki razy.” (wers 2)]

Śrila Bhaktivinoda Thakura mówi: „Mogę zrezygnować ze wszystkiego. Mogę porzucić Krsnę, ale nie mogę porzucić lotosowych stóp Radhiki, nawet na moment. Aby służyć Radhice jestem gotów umrzeć setki i miliony razy, ale nigdy nie zniosę porzucenia Jej towarzystwa nawet na sekundę. Kiedy nadejdzie ten dzień, w którym będę mógł pełnić służbę dla Jej lotosowych stóp? Jak mogę rozwinąć przywiązanie do Radhiki i jak mogę osiągnąć doskonałą służbę dla Jej lotosowych stóp?

e heno radhara, carana yugale, paricarya pabo kabe
haha braja-jana, more doya kori, kabe vraja-vane laibe

[„Kiedy będę w stanie służyć dwóm lotosowym stopom Radhiki? Niestety, błagam was wszystkich, O mieszkańcy Vraja, proszę bądźcie dla mnie łaskawi. Kiedy zabierzecie mnie do lasów Vraja?” (wers 3)]

vilasa manjari, ananga manjari, sri rupa manjari ara
amake tuliya, loho nija pade, deho more siddhi sara

[„O Vilasa Manjari! O Ananga Manjari! O Rupa Manjari! Proszę, podnieście mnie i przyciągnijcie blisko do Waszych lotosowych stóp, tym samym obdarzając mnie ostateczną doskonałością.” (wers 4)]

Płacząc gorzkimi łzami, Śrila Bhaktivinoda Thakura, modli się: „O Vrajavasis, proszę bądźcie łaskawi dla mnie! Umieścicie mnie w służbie dla Boskiej Pary. Szczególnie, proszę umieśćcie mnie w służbie dla lotosowych stóp Radhiki. Kiedy ten dzień nadejdzie, w którym Śri Vilasa Manjari i inni zabiorą mnie do Vraja? Tęsknię za pełnieniem służby.”

[Wielbiciele wtedy zaśpiewali "Uddesye Racita Gita Boliya Pracalita" Śrila Gaura-Kisora dasa Babaji Maharaja, (Pieśń Gloryfikująca Cel Życia Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego)]

[W tekście poniżej wersety w Bengali oraz ich tłumaczenia na język polski:]

Kothaya go premamyi radhe radhe
Radhe, radhe go, jaya radhe, radhe

Gdzie jest Ta, która jest pełna prema? Wszelka chwała dla Śri Radhy. (1)
O Radha! Proszę obdarz mnie swoim darsana i uratuj moje życie. Twój nieszczęśliwy żebrak woła do Ciebie, „Radhe, Radhe!” (2)
O Radha, cieszysz się przyjemnymi rozrywkami w lesie Vrindavana, w którym zauraczasz umysł Krsny. (3)
O Radha, Ty jesteś najwspanialszym klejnotem pomiędzy Twoimi ośmioma głównymi sakhis. O Radha, córko Vrsabhanu Baba. (4)
Raghunatha dasa Gosvami zawsze wołał „Radhe! Radhe!” (5)
...czasem w Kesi Ghata, czasem w Vamsi Vata. (6)
...czasem w Nidhuvana, czasem w Seva Kunja. (7)
...czasem w Radha Kunda, czasem w Syama Kunda. (8)
...czasem w Kusuma Sarovara, czasem w Giriraja Govardhana. (9)
...czasem w Talavana, czasem w Tamalvana. (10)
Raghunata dasa nosił proste ubranie które wyglądało na brudne ponieważ on zawsze tarzał się po ziemi w płaczu krzycząc, „Radhe! Radhe!” (11)
Wołając „Radhe! Radhe!,” Jego oczy tryskają potokami łez. (12)
Wędruje ścieżkami Vrndavany, płacząc i wołając, „Radhe! Radhe!” (13)
Nie zna niczego innego poza Radha-Govinda przez dzień i noc (56 dandas: 1 danda = 24 minut). Radhe! Radhe! (14)
Odpoczywa tylko przez 4 danda (1 godz. 36 minut). W tym czasie otrzymuje darsana Radha-Govinda w swoich snach. Radhe! Radhe!

[Śrila Narayana Maharaja:] Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami słuchał od Śrila Svarupa Damodara, Śrila Raya Ramananda, Śrila Rupa Gosvamiego, a szczególnie od Śrila Raghunatha dasa Gosvamiego i w ten sposób przedstawia on tą tattva. Śrimati Radhika posiada imię Govinda-nandini (oznacza ono: Ta, która sprawia, że Krsna jest szczęśliwy) i nie ma nic wyżej niż to.

Śrila Krsnadasa Kaviraja Gosvami ujawnił niektóre z imion Radhiki w jego Caitanya-critamrta Adi-lila w rozdziale czwartym. Jedno z Jej imion brzmi Govinda-nandini. Govinda jest kontrolerem wszystkiego. On jest skrajną granicą koncepcji Najwyższego Pana, Śri Krsny. On jest pełen nieograniczonych bogactw i słodyczy. Kto może dać Mu szczęście? Tylko jedna osoba może to zrobić - Krsna osobiście w formie Śrimati Radhiki.

Ona jest Govinda-mohini. Krsna przyciąga wszystkie żywe istoty, w tym także zwierzęta, drzewa i pnącza. Szczególnie przyciąga wszystkie gopi z Vraja, ale Radhika może przyciągnąć Jego. Kryszna oszałamia wszystkich w tym świecie poprzez Swoją maya-sakti, a w duchowym świecie poprzez swoją piękną formę, cechy i rozrywki. On może oszołomić wszystkich, ale Śrimati Radhika może oszołomić Jego.

Radhika jest Govinda-sarvasya. Ona jest wszystkim dla Krsny. Jest kwintesencją wszystkich istotnych cech i elementów Krsny - dla Niego nic nie pozostaje.

Śri Radha jest Sarva-kanta siramoni, klejnotem koronnym spośród wszystkich ukochanych Krsny. Wszystkie gopi szukały Krsny, gdy zniknął po tańcu Rasa. Kiedy Jej własne svapaksa gopi (gopi z Jej własnej grupy) zobaczyły Jej ślady stóp razem ze śladami stóp Kryszny, stały się bardzo szczęśliwe – wiedząc, że należały do Niej. Jednakże, kiedy druga grupa gopi zobaczyła te ślady, nie wiedząc do kogo one należały, mogły one zrozumieć tylko tyle, że ta szczególna gopi służyła Krsnie bardziej niż inne – i dlatego On opuścił taniec Rasa tylko z Nią.

Śri Radha osobiście stała się Candravali i wszystkimi innymi gopi. Nie ma innych ukochanych Krsny – tylko Śrimati Radhika. Ona osobiście stała się wszystkimi Laksmi (Boginiami Fortuny) i wszystkimi królowymi Dvaraki. Jeśli ktoś nad tym głęboko rozmyśla, zrozumie Jej wielkość. Sita-devi i wszystkie Laksmi są manifestacjami Radhy, Ona przyjmuje te formy, aby wypełnić pragnienia Krsny.

Ona jest Krsna-mayi; Ona widzi Krsnę wszędzie – wewnątrz i na zewnątrz Siebie. Gdziekolwiek Jej umysł lub zmysły pójdą, jest to tylko dla Krsny, i o Nim. Kiedy widzi drzewo tamal, myśli: „O, tam jest Krsna.” Jej imię to Radhika, ponieważ wypełnia Ona wszystkie pragnienia Krsny i On Osobiście Ją wielbi. Przykładem Jej wielbienia Krsny jest to, kiedy zabiera Ją w odosobnione miejsce po opuszczeniu tańcu Rasa, w którym to czasie nawet vipaksa-gopi (rywalizująca część) również to potwierdzają. Radhika jest Para-devata, tak jak Krsna. Ona jest najbardziej wielbiona ze wszystkich. Co więcej, jest wielbiona przez samego Krsnę. Czy dlatego nie powinna być wielbiona przez każdego?

Pewnego razu Radhika zapytała Vrinda-devi: „Skąd przybywasz?” Vrinda-devi odpowiedziała: „Przybywam z Radha-kunda. Widziałam tam Krsnę.” Radharani zapytała: „Co On tam robił?” Vrinda-devi odpowiedziała, że tańczył. Radha wtedy zapytała: „O, kto był Jego nauczycielem tańca?” Vrinda-devi powiedziała: „Twoje odbicie – Radhika, które On widzi w każdym drzewie”. Jakakolwiek prema istnieje w tym świecie pochodzi od Radhiki. Ona jest matką wszystkich, ponieważ dostarcza pożywienia każdemu poprzez obdarowanie premą. Krsna jest zasadniczym Bóstwem wszystkich jiva tak samo jak Radhika. Jest to potwierdzone w Brahma Samhita:

ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi-purusam tam aham bhajami

["Wielbię Govindę, pierwotnego Pana, który przebywa w Swoim własnym królestwie, na Goloce, wraz z Radhą, przypominającą Jego duchową postać i ucieleśniającą ekstatyczną moc (hladini). Ich towarzyszkami są Jej powiernice, które uosabiają rozwinięcie Jej cielesnej formy i które są przepełnione wiecznie szczęśliwą duchową rasa." (BS 5.37)]

Śri Radhika jest Sarva-Laksmi-mayi, co oznacza, że wszystkie gopi emanują z Niej i dlatego jest Ona dominującym Bóstwem wszystkich sakhi. Tak jak wielu ukochanych tak jest, Ona jest ich kontrolującym Bóstwem.

Jest Ona Kanti, co oznacza, że podczas Rasa-lila, tylko Ona mogła wypełnić wszystkie pragnienia Krsny. Było tam setki milionów tańczących gopi ale kiedy Radhika opuściła to miejsce, taniec Rasa został zatrzymany. Krsna pojawił się również jako Mahaprabhu, aby zasmakować wszystkich nastrojów miłości Radhiki; nie mógł tego zrobić w Swoim Vraja-lila.

O czym Krsna myśli kiedy jest w Mathurze i Davarace i czuje rozłąkę z Radhiką? Modli się do Niej: „O, najbardziej uwielbiana Radho! Mój umysł zawsze pozostaje przy Tobie. Jestem zawsze spragniony pyłu z Twoich lotosowych stóp. W jakiś sposób, w pewnej formie, pozostaję we Vrindavana. O Śrimati Radhiko, wędruję po tych lasach, gram na flecie, tylko dlatego, że Cię szukam. O Radhiko, udaję się nad Yamunę, nie po to, by wziąć kąpiel, ale po to, by spotkać się z Tobą. W przeciwnym razie nie ma żadnej potrzeby, aby tam pójść. Siedzę nad brzegiem Yamuny tylko po to, aby Cię spotkać i służyć Ci.”

„Przestałem wypasać krowy i zaniechałem innych czynności. Podekscytowałem się widząc Twoje piękno. Moje oczy poruszały się tu i tam, a mój umysł stał się niespokojny. Czekając pod drzewem kadamba, rozmyślałem: 'Kiedy Ona przyjdzie tą drogą?' Medytowałem o Twoich cechach i nad Twoim pięknem, które jest tak pomyślne jak svati-naksatra (gwiazdozbiór). Skowronek (ptak cakora) nie wypije jakiejkolwiek wody oprócz tej, która pochodzi z chmur podczas naksatry svati. Podobnie ja jestem jak ptak cykora, a Twoje piękno jest jak deszcz podczas tej naksatry. Niecierpliwie czekam na Ciebie, aby dostąpić Twojego darshana. Twoje piękno i cechy skradły moje serce. Nie chcę, aby te cechy skradły moje serce, ale zapomniałem o wszystkim podczas Mojej rozłąki z Tobą.”

Słysząc to Radhika odpowiedziała: „O Prananatha, Panie całego mojego życia, Jestem Twoją wieczną służką, a Ty jesteś moją duszą i życiem, jedyną miłością w moim życiu. Podporządkowuję się Twoim lotosowym stopom. Możesz mnie kochać lub nie, dbać o mnie w Twoim życiu lub w Twoim umyśle. Możesz opuścić mnie i w ten sposób sprawić, bym cierpiała. Czegokolwiek pragniesz, Twoje szczęście jest Moim szczęściem i Twoje życie jest Moim życiem. Nie chcę niczego innego w Moim życiu niż Twojego szczęścia. Ponieważ rozumiesz Moje szczęście i smutki, więc ja mogę zrozumieć Twoje. Kiedy widzisz Mnie czujesz szczęście, a Ja widząc Ciebie, staję się miliony razy bardziej szczęśliwa. Nie można w słowach porównywać tego do Mojego szczęścia. Jestem szczęśliwa tylko dzięki zobaczeniu Twojego szczęścia. Jestem bezgranicznie szczęśliwa, ponieważ nie mam żadnego pojęcia o koncepcjach szczęścia innych osób. Pragnę tylko Twojego szczęścia. Chcę widzieć Twoje szczęście od rana do wieczora i od wieczora do rana”.

„Poprzez widzenie Mnie stajesz się szczęśliwy i dlatego Ja upiększam się na wiele sposobów poprzez takie ozdoby jak srngara i alankara. Robię to tylko dla Ciebie. Robię to, ponieważ widząc mnie udekorowaną tymi wszystkimi ozdobami, odczuwasz wielkie szczęście. Oddaję się Tobie, chcąc być tylko u Twych lotosowych stóp, by zwiększyć Twoją satysfakcję i wypełnić Twoje pragnienia. Staję się taka szczęśliwa, kiedy mówisz do mnie: 'Jesteś Moją ukochaną, Moją Panią, Moim życiem i duszą.' Nikt nie może pojąć szczęścia jakie czuję, nie ma takiego porównania w tym świecie.”

„Kiedy mówisz do Mnie: 'O Swaminiji, O Pranesvari Radhiko, O Moja Kanta,' Moje serce raduje się, ponieważ jesteś szczęśliwy, kiedy smakujesz słów Radha-Pranesvari, itp. Czuję się nieśmiała, kiedy to słyszę, a jednak jestem bardzo szczęśliwa. Zewnętrznie odczuwam nieśmiałość ale wewnętrznie jestem niezmiernie szczęśliwa.”

Wtedy Krsna powiedział do Radhiki: „Ty jesteś siedzibą niezrównanej miłości. O Vrsabhanu-nandini (córko Vrsabhanu Maharadża), jesteś siedzibą wszystkich rasa, a kim Ja jestem? Zawsze wędruję od jednego lasu do innego, by pasać krowy. Jestem niemądry i niereligijny. Oprócz spędzania krów, nie mam żadnej inteligencji w ogóle. Nie znam żadnych zasad i reguł miłości, tylko Ty możesz mnie ich nauczyć. Zawszę gonię za krowami i bawię się w chowanego, gram w gry jako wiejski chłopiec, podczas gdy Ty jesteś rzeką płynącej prema. Jestem jak rozgrzany od słońca piasek podczas lata, z drugiej strony Ty jesteś rzeką miłości. Jak więc może być tu jakiekolwiek porównanie pomiędzy Tobą a Mną? Kiedy dajesz Mi darsana swojej miłości, natychmiast staję się szczęśliwy – nie istnieje porównanie do Mojego szczęścia. Kiedy obdarowujesz Mnie swoją łaską i spoglądasz w Moją stronę, staję się Twoim dłużnikiem. Krsna powiedział również do dziewcząt gopi podczas rasa-lila: „Nie mam żadnych kwalifikacji. Jestem tylko żebrakiem Twojej miłości.”

na paraye 'ham niravadya-samyujam
sva-sadhu-krtyam vibudhayusapi vah
ya mabhajan durjara-geha-srnkhalah
samvrscya tad vah pratiyatu sadhuna

["O gopi, nie jestem w stanie odwzajemnić się wam za waszą nieskazitelną służbę, nawet w przeciągu życia Brahmy. Wasz związek ze Mną jest bez zarzutu. Wielbiłyście Mnie porzucając wszelkie więzy rodzinne, które jest bardzo trudno przerwać. Niech więc zatem wasze własne chwalebne czyny będą waszą zapłatą." (Srimad-Bhagavatam 10.32.22) & (CC Adi-lila 4.180)]

Teraz Krsna potwierdził to, co powiedział Śri Radhice: „Jestem Twoim dłużnikiem. Jak mogę spłacić ten dług? Proszę, bądź łaskawa, jesteś siedzibą łaski. Tylko Ty możesz obdarzyć Mnie miłością i wypełnić Moje pragnienia.”

Słysząc to, Śrimati Radhika onieśmielona odpowiedziała: „O Syamasundaro, O Ty, którego oczy są jak płatki lotosu, Ty, który jesteś synem króla Vraja, skradłeś Moje serce. Porzucę wszystkie zasady i prawa społeczne po to, aby się z Tobą spotkać. Opuszczę mój rodzinny dom, zrezygnuję z onieśmielenia, szacunku innych, religii i niereligijności. Chcę przyjść do Ciebie i mieć Cię tylko dla Siebie. Chciałabym zatrzymać Cię, chociaż na chwilkę, ale jestem tylko wiejską dziewczyną. Nie mam żadnych dobrych cech i wcale nie jestem piękna. Z drugiej strony, Ty posiadasz wszelkie niezrównane zalety i jesteś przepiękny, jesteś klejnotem Swojej dynastii. Nie ma we mnie żadnej rasa. Nie mam pojęcia o rasa, podczas, gdy Ty jesteś siedzibą rasa. Jesteś oceanem łaski, więc proszę, obdarz mnie Swoją łaską. To jest Moje pragnienie.”

Bez łaski Śrila Rupy Gosvamipada i Śrila Raghunatha dasa Gosvami, nikt nie byłby w stanie pisać na te tematy. Koncepcja, że Radhika jest centrum wszystkiego jest jedynie dla tych, którzy są w naszej Gaudiya Sampradaya. Mamy tą wyjątkową naukę o tym, że „Krsna czuje rozłąkę z Radhiką.” Żaden inny acarya nie pisze o prawdach tutaj przedstawionych.

Śrila Gaura-Kisora dasa Babaji Maharaja gloryfikuje i modli się do Śrila Raghunata dasa Gosvami w tym kirtana zatytułowanym „Uddesye Racita Gita Boliya Pracalita.” Mówi On tam, że Raghunatha dasa Gosvami zawsze wędrował, czasem po Nidhuvana a czasem po Vamsivata wołając, "Radhe! Radhe!"

Gaura premanande

Redaktor doradca: Sripad Brajanatha dasa
Przepisywali: Bimala dasi and Radhika dasi
Redaktorzy: Premavati dasi and Syamarani dasi
Maszynistka: Vasanti dasi
Tłumacze sanskrytu, hindi, bengali i j. angielsko: Pujyapada Madhava Maharaja and Pujyapada Radhanath dasa brahmacari (teraz Pujyapada Damodara Maharaja)
Przekład z j. angielskiego na j. polski: Kanhaiya Lal dasa
Korekta j. polskiego: Anuradha dasi