Pochodzenie żywej istoty Drukuj Email
2 czerwca 2000, Badger (Nowa Bradża), Kalifornia, USA


Klejnot dociekań

[Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża:] Śrila Sanatana Gosvami dociekał od Śri Caitanyi Mahaprabhu: „Przyszedłem do tego świata, ale nie wiem kim jestem. Kim jestem?”

Przeczytaj proszę tłumaczenie tego wersetu i znaczenie napisane przez Śrila Bhaktivedantę Swamiego Maharadżę.

[Wielbiciel czyta:] Śri Caitanya Caritamrta. Madhya-lila, rozdział 20, teksty 102-103:

'ke ami', 'kene amaya jare tapa-traya'
iha nahi jani--'kemane hita haya'
'sadhya'-'sadhana'-tattva puchite na jani
krpa kari' saba tattva kaha ta' apani"

Tłumaczenie Śrila A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady: „W tym wersecie Śrila Sanatana Gosvamipada docieka od Śri Caitanyi Mahaprabhu: ‘Kim jestem? Dlaczego trzy rodzaje nieszczęść zawsze przysparzają mi kłopotu? Jak mogę odnieść korzyść, jeśli tego nie wiem? W rzeczywistości nie wiem, jak dociekać na temat sadhya, celu życia, i sadhana, procesu osiągnięcia go. Proszę wyjaśnij wszystkie te prawdy, będąc miłosiernym dla mnie.”

[Śrila Narayana Maharadża:] Dlaczego Śrila Sanatana Gosvami zadał to pytanie? Zapytał o to dla naszej duchowej korzyści. W rzeczywistości nikt z nas nie wie, kim jesteśmy w swojej duchowej konstytucji. Ktoś może myśleć: „Jestem Isa Prabhu,” ktoś inny może myśleć: „Jestem Kesava Prabhu,” a inni mogą uważać siebie za tę lub tamtą osobę.

Mahaprabhu odpowiedział Sanatanie Gosvamiemu: „Ty wiesz wszystko, ale dociekasz dla korzyści innych. Pomimo że sadhu, święta osoba, wie wszystko, pozostaje bardzo pokorna i stara się potwierdzić swoją wiedzę przez dociekanie od wyższych autorytetów.”

krsna-sakti dhara tumi, jana tattva-bhava
jani' dardhya lagi' puche,-sadhura svabhava

[„Ponieważ posiadasz moc Pana Kryszny, z pewnością wiesz o tych rzeczach. Jednakże naturą sadhu jest dociekanie. Sadhu pyta w imię ścisłości, choć zna te rzeczy.” (Śri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila, 20.106)]

Następnie Mahaprabhu powiedział: „Tak naprawdę nie jesteś Sanataną, w tym sensie, że nie jesteś tym fizycznym ciałem.”

Co przetłumaczył Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża?

[Wielbiciel czyta:] Śri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 20.108-109:

jivera 'svarupa' haya—krsnera 'nitya-dasa'
krsnera 'tatastha-sakti' 'bhedabheda-prakasa'
suryamsa-kirana, yaiche agni-jvala-caya
svabhavika krsnera tina-prakara 'sakti' haya

„Konstytucyjną pozycją żywej istoty jest bycie wiecznym sługą Kryszny, ponieważ jest ona graniczną energią Kryszny oraz manifestacją równocześnie tożsamą z Panem i różną od Niego, tak jak molekularna cząstka blasku słonecznego czy iskra ognia. Kryszna posiada trzy rodzaje energii.”

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Śri Czaitania Mahaprabhu wyjaśnił: "Jivera svarupa haya krsnera nitya dasa." W swojej duchowej konstytucji, wszystkie żywe istoty - włączając w to ludzi, ptaki, zwierzęta, drzewa i roślinki, a nawet bardzo małe robaki i insekty - są wiecznymi sługami Pana Kryszny. Nie ma co do tego wątpliwości, to także odnosi się do nas. *[Patrz: przypis końcowy 1]

Następnie powiedział: „Krsnera tatastha sakti - wszystkie dusze są transformacjami granicznej mocy (siły, energii) Pana (tatastha-sakti).” *[Patrz przypis końcowy 2] Nie są one bezpośrednimi transformacjami Jego mocy, (siły, energii) przyjemności (hladini-sakti) czy Jego mocy (siły, energii) wiedzy (samvit-sakti), które są aspektami svarupa-sakti (Jego nieodłącznej wewnętrznej mocy) i dlatego nie są one czystą svarupa-sakti. *[Patrz przypis końcowy 3]

Dwa rodzaje dusz

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Następnie Śri Caitanya Mahaprabhu powiedział:

Krsna bhuli' sei jiva anadi-bahirmukha
ataeva maya tare deya samsara-duùkha

[Wielbiciel czyta:] Mahaprabhu kontynuował: „Zapomniawszy o Krysznie, żywa istota jest od czasów niepamiętnych przyciągana przez cechy zewnętrzne. Dlatego energia iluzoryczna, maya, sprawia jej wszelkiego rodzaju cierpienia w tej materialnej egzystencji.” (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 20.117)

[Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża:] Powstaje pytanie: skoro wszystkie dusze są wiecznymi sługami Kryszny, kiedy stały się one Jemu przeciwne (bahirmukha)? Kiedy odwróciły się one od Niego? Śrila Krsnadasa Kaviradża Gosvami wyjaśnił to poprzez zacytowanie Śri Caitanyi Mahaprabhu: „Krsna bhuli’ sei jiva.” Kim jest wspomniana w tym wersecie jiva? Ona jest wiecznym sługą Śri Kryszny, marginalną energią Kryszny (tatastha-sakti). O tym powinno się zawsze pamiętać; jiva nie jest bezpośrednią manifestacją wewnętrznej energii Śri Kryszny.

Svarupa-sakti, czyli całkowita duchowa wewnętrzna moc Śri Kryszny ma trzy transcendentalne manifestacje, mianowicie: hladini (energia transcendentalnego szczęścia Kryszny), samvit (energia Jego boskiej wiedzy) i sandhini (energia Jego duchowej egzystencji). Ze svarupa-sakti manifestują się Pan Naraszimha, Pan Rama i inne inkarnacje, które zwane są svamsa, osobistymi ekspansjami Kryszny. Vibhinnansa jiva, oznacza oddzielną, nieskończenie małą cząsteczkę Kryszny, nigdy nie pochodzącą bezpośrednio ze svarupa-sakti i dlatego nazywana jest vibhinnamsa. *[Patrz przypis końcowy 4]

Dlaczego jiva stała się przeciwna Krysznie? Oto jest pytanie. Skoro jest ona wiecznym sługą Kryszny, to z pewnością musi być zaangażowana w służbę dla Niego. Odpowiedź jest wyjaśniona w Śri Caitanya-caritamrcie, Madhya-lila rozdział 22, wersety 10-13, zaczynające się od „sei vibhinnansa…”

[Wielbiciel czyta:]

sei vibhinnamsa jiva—dui ta' prakara
eka—'nitya-mukta', eka—'nitya samsara'
(Śri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 22.10)

„Żywe istoty, jivy, dzielą się na dwie kategorie. Niektóre są nitya-mukta, wiecznie wyzwolone, nigdy nie będąc uwarunkowanymi, a inne są wiecznie uwarunkowane (nitya-samsara).” [Patrz przypis końcowy 5]

[Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża:] Jakie jest znaczenie ‘wiecznie uwarunkowanych’? To nie oznacza ‘uwarunkowanych na zawsze’. To znaczy, że przestrzeń czasowa, podczas której byliśmy uwarunkowani jest tak rozległa, że nie można jej obliczyć.

[Wielbiciel czyta:]

'nitya-mukta'—nitya krsna-carane unmukha
'krsna-parisada' nama, bhunje seva-sukha
(Śri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 22.11)

„Ci, którzy są wiecznie wyzwoleni, mają zawsze rozbudzoną świadomość Krsny i pełnią transcendentalną miłosną służbę u Jego stóp. Osoby takie należy uważać za wiecznych towarzyszy Krsny. Wiecznie cieszą się one transcendentalnym szczęściem służenia Krsnie.”

[Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża:] Ten werset prowadzi do bardzo ważnego punktu. Ci, którzy od dawna praktykują bhakti odniosą wielką korzyść poprzez uważne wysłuchanie znaczenia tego wersetu. Osoby początkujące być może nie będą w stanie pojąć znaczenia, ale odniosą korzyść nawet przez próbę zrozumienia.

Wyzwolone jivy są wiecznymi towarzyszami Śri Kryszny, zawsze zaangażowanymi w służbę dla Niego i są zawsze smakującymi i cieszącymi się słodyczą swojej służby. W siedzibie Pana nie ma mayi (materialnej siły, która oszałamia uwarunkowaną duszę i zachęca ją do utożsamiania się ze swoim ciałem i jego dodatkami). Występuje tam jedynie yogamaya (duchowa siła, która nasyca nastrojem służbę wyzwolonych dusz). Nie ma nic w duchowym świecie, co przyczyniło by się do zapomnienia o Krysznie i dlatego towarzysze Pana nie mogą tam o Nim zapomnieć, czy stać się Mu przeciwnymi. Miłość i uczucie tych towarzyszy są zawsze świeże i nowe. Pomimo tego, że z jednej strony nie ma tam miejsca na to, aby ich wiecznie świeża miłość stawała się jeszcze świeższa, to tak się tam dzieje.

[Wielbiciel czyta:]

'nitya-baddha'——krsna haite nitya-bahirmukha
'nitya-samsara', bhunje narakadi duùkha
(Śri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 22.12)

„Oprócz wiecznie wyzwolonych bhaktów istnieją uwarunkowane dusze, które zawsze odwracają się od służby dla Pana. Są one wiecznie uwarunkowane w tym materialnym świecie i w piekielnych warunkach podlegają materialnym cierpieniom wywoływanym przez różne cielesne formy.”

sei dose maya-pisaci danda kare tare
adhyatmikadi tapa-traya tare jari' mare
(Śri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 22.13)

„Z powodu przeciwstawiania się świadomości Kryszny, uwarunkowana dusza jest karana przez wiedźmę energii zewnętrznej, mayę. W ten sposób gotowa jest cierpieć z powodu trzech rodzajów nieszczęścia - nieszczęść wywoływanych przez ciało i umysł, nieprzyjazne zachowanie innych żywych istot i anomalie natury wywoływane przez półbogów.”

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Dusze w tej drugiej kategorii - dusz uwarunkowanych - nigdy bezpośrednio nie towarzyszyły Krysznie ani nie zaznały smaku Jego służby. Dlatego są nazywane ‘wiecznie uwarunkowanymi’ (nitya-bahirmukha). Są uwarunkowane od niepamiętnego czasu.

Dlaczego są one karane? Co złego zrobiły? Postarajcie się zrozumieć ten ważny punkt. Zrobiły coś złego i dlatego maya energia iluzoryczna Kryszny każe ich. Jaki jest ich problem? One wybrały odwrócenie się od Kryszny. Wybrały, zwrócenie się w stronę materialnego świata po przyjemności i w ten sposób są przeciwne świadomości Kryszny.

Dusze w tym świecie są uważane za ‘nitya-baddha’ lub wiecznie uwarunkowane, co w rzeczywistości oznacza, że są one 'anadi-baddha', uwarunkowane bez początku albo od niepamiętnego czasu. Jednak mimo, że nigdy nie delektowały się słodyczą służenia Krysznie, ani nie wiedzą nic o takiej służbie, są wiecznymi sługami w swojej konstytucjonalnej pozycji.

Pewien rodzaj jiv przybył ze świata duchowego albo od Baladevy na Goloce Wryndawanie , albo od ekspansji Baladevy znanej jako Maha Sankarsana (Pan Narayana) na Vaikuntach; ale nie są to wszystkie jivy. Te jivy, które zamanifestowały się z Baladevy i Maha Sankarsany są zwane nitya-unmukha. To znaczy, że one zawsze służą Krysznie.

Mimo że tatastha-sakti jivy są sługami w swojej konstytucji, ten drugi rodzaj jiv nie przyszedł z Goloki Wryndawany. Uwarunkowane dusze z tego świata nigdy nie były na Goloce Wryndawanie. Ten drugi rodzaj jivy pochodzi od Karanodakasayi Wisznu. *[Patrz przypis końcowy 6]

Śrila Jiva Gosvami wyjaśnił jak należy rozumieć temat dwóch rodzajów jiv. Stwierdza on:

tad evam ananta eva jivakhyas tatasthah saktayah
tatra tasam varga-dvayam
eko vargo 'nadita eva bhagavad- unmukhah
anyas tv anadita eva bhagavat- paranmukhah
svabhavatas tadiya-jnana-bhavat tadiya-jnanabhavac ca
(Paramatma Sandarbha - Anuccheda 47 tekst 1)

[„W ten sposób graniczna energia Pana składa się z indywidualnych dusz. Mimo że istnieje nieskończona ilość tych indywidualnych dusz, mogą one być podzielone na dwie grupy: 1) dusze, które od niepamiętnego czasu są sprzyjające Najwyższemu Panu i 2) buntownicze dusze, które od niepamiętnego czasu są przeciwne Panu. Jedna grupa jest świadoma chwał Pana, a druga nie.”]

Istnieje nieograniczona ilość jiv emanujących z tatastha-sakti i w tamtym miejscu niektóre jivy odwróciły się od Kryszny. Odwróciły się od Kryszny i wybrały wejście do materialnego świata.

Jak wyżej wspomniano uwarunkowane dusze pochodzą od Karanodakasayi Wisznu, od Jego boskiego spojrzenia wypełnionego światłem. Z tego światła Śri Kryszna w Swojej formie jako Śri Wisznu daje im inteligencję i wolność, aby rozważyć: „Co powinienem wybrać?” Istnieje bardzo cienka, teoretyczna linia pomiędzy światem transcendentalnym a światem materialnym. Kryszna dał jivom pewną wolność, mówiąc: „Z tego miejsca możecie zobaczyć ten świat mayi, a także możecie wejrzeć w świat duchowy. Co wybierzecie, zależy od was. Daję wam chwilę na wybór.”

Niektóre jivy spojrzały w stronę świata duchowego i zostały przyciągnięte. Yogamaya natychmiast dała im siłę, aby pójść tam i wiecznie służyć Panu. Inne popatrzyły w kierunku tego świata. Zostały przyciągnięte i zdecydowały się nim cieszyć.

Ten materialny świat jest jak miejsce ze snu (svapna-sthana). Postarajcie się to zrozumieć. Wydaje się, że jesteśmy teraz w pełnej światowej wiedzy. Wydaje się, że jesteśmy przebudzeni i że ktoś inny głęboko śpi bez żadnych marzeń sennych, ale w rzeczywistości to miejsce jest jak miejsce ze snu. To, co widzimy jest snem. Nie jesteśmy w tak głębokim śnie, żebyśmy byli w pełni nieświadomi, ponieważ jesteśmy cząstką duchowej świadomej substancji (cid-vastu) nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy wyzwoleni.

Wszystko w Boskim Nasionku

Nasza konstytucja jest taka, że wszystko, co do naszej duchowej tożsamości jest już obecne w duszy, w formie nasionka. W tym sensie podana jest analogia nasionka mango. *[Patrz przypis końcowy 7]

Jeśli posadzicie nasionko mango w żyznej ziemi i podlewacie je, stopniowo zacznie pojawiać się pęd. Po kilku dniach pojawią się liście, następnie gałęzie, a po kilku latach roślina stanie się wielka. W tym czasie będzie już tak wiele liści, gałęzi, kwiatów i mandżari (pąków). Wówczas, pewnego dnia, zaczną pojawiać się mango, a po jakimś czasie te mango dojrzeją i staną się słodkie i soczyste.

W konstytucji wszystko związane z drzewem mango jest obecne w jego nasionku. Siły działania, potencje dla liści, gałęzi i owoców są tam obecne. Ilość liści i słodycz czy kwaśność owoców są już w nasionku, ale jeszcze się nie zamanifestowały.

Podobnie pełna postać duszy jest obecna w jej konstytucji. Wszystko jest obecne w duszy, nawet jeśli czysta transcendentalna postać jeszcze się nie rozwinęła i nigdy wcześniej nie była rozwinięta. Jivy istniały w ciele Karanodakasayi Wisznu w formie nasionka i kiedy wydostały się na zewnątrz poprzez Jego spojrzenie, niektóre upadły w mayę. Aby dokładnie zrozumieć te prawdy, proszę bardzo uważnie przeczytajcie Śri Brahma-samhitę pod kierownictwem czystego Waisznawy. Tam będziecie mogli obrazowo zobaczyć wszystkie te prawdy.

Wieczne Przesłanie Guru-parampara

Gdyby jiva upadła stamtąd, z Goloki Wryndawany, Bhagavad-gita byłaby fałszywa. Dlaczego? Bhagavad-gita stwierdza: Yad gatva na nivartante, tad dhama parama mama (Gita, 15.6). Jakie jest znaczenie? Poprzez praktykowanie bhakti-jogi przez tysiące tysięcy narodzin, osoba staje się wyzwolona i ma szansę udać się do tamtego duchowego wymiaru. I taka osoba nigdy już stamtąd nie powróci do materialnego świata. Transcendentalne dusze, które służą tam Krysznie, są wiecznie wyzwolone. Ci z tego świata, którzy stali się wyzwoleni poprzez praktykowanie bhakti-jogi, służą Mu na Vaikuncie, w Jego formach jak Rama, Naraszimha, Kalki czy Vamana lub na Goloce jako Mathuresa czy Kryszna. Nie mają szans na powrót do tego świata. Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża też o tym pisał.

[Pytanie:] Ktoś może powiedzieć: „Tak, akceptujemy to, co Kryszna powiedział w Bhagavad Gicie, że raz idąc z tego świata na Vaikunthę, my dusze nigdy więcej nie upadamy. Ale upadliśmy za pierwszym razem - zanim przyszliśmy do tego świata.”

[Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharadża:] Gdyby to było prawdą, ta zasada stwierdzona w Gicie i innych pismach nadal byłaby błędnym rozumowaniem. Dla tych dusz, które już służą w tamtym królestwie, maya w ogóle nie istnieje. Nie ma możliwości stania się przeciwnym Krysznie; nie ma żadnej szansy. Zarówno dla kogoś, kto jest tam wiecznie jak dla kogoś, kto udał się tam z tego świata – tam nie ma mayi.

Musimy starać się podążać za naszymi tattva-aczarjami, za naszą linią sukcesji mistrzów duchowych, którzy prezentowali te prawdy, jak: Śrila Jiva Gosvami, Śrila Baladeva Vidyabhusana, Śrila Visvanatha Cakravarti Thakura, a szczególnie Śrila Bhaktivinoda Thakura. Jeśli ktoś ma tę wątpliwość w związku z błędnym zrozumieniem słów Śrila Bhaktivedanty Swamiego Maharadży, będzie musiał to porównać z innymi bona fide guru. Jiva Gosvami jest bona fide guru w ustanowionych prawdach filozoficznych (tattva), zwłaszcza w swoich Sandarbhach. Wyjaśnił każdy temat nie zostawiając miejsca na wątpliwość. Będziemy musieli przeczytać jego książki, aby to zrozumieć.

Szczególnie niezbędnym jest przeczytanie książek Śrila Bhaktivinody Thakury, Siódmego Gosvamiego. On także jest bona fide guru. Dokładnie to wszystko wyjaśnił w Jaiva-dharmie. Napisał tam, że nieskończona ilość dusz pochodzi od Baladevy Prabhu na Goloce Wryndawanie, gdzie rezydują Nanda Baba i wszyscy pasterze. Odnośnie gopi, one wszystkie tam są nitya-siddha kayavyuha-rupa (cielesnymi manifestacjami) Śrimati Radhiki. Te gopi, które nie są cielesnymi manifestacjami Radhiki są jivami pochodzącymi od Baladevy. One także są wiecznie wyzwolone i służą Krysznie. Ta zasada jest prawdą również w Dvarace, a także na Vaikuncie. W Dvarace jivy pochodzą od Mula Sankarsana, a na Vaikuncie od Maha Sankarsana. One wszystkie służą na jeden z dwóch sposobów: w madhuryi (słodkie, zbliżone do ludzkich rozrywki Kryszny) lub w aisvaryi (zamożne rozrywki Kryszny jako Dwarakadhisa czy Narayana).

Odnośnie tych jiv, które zamanifestowały się z tatastha czy linii granicznej, od Karanodakasayi Wisznu, one także służą w madhuryi lub aisvaryi, kiedy stają się wyzwolone.

Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża przyjął tę linię guru parampara i my przyjęliśmy tę samą. On także jest zrealizowaną duszą. Nie różni się od poprzednich aczarjów. Nigdy nie powie czegoś, czego nasza guru parampara nie zaakceptowała. Śrila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zaakceptował Śrila Bhaktivinodę Thakurę, a Śrila Bhaktivedanta Swami Maharadża zaakceptował swojego Gurudevę.

Modlę się do Śrila Bhaktivedanty Swamiego Maharadży, żeby zrosił swoją łaską wszystkich swoich zwolenników, tak aby wiedzieli, czego on chciał i żeby zrozumieli wszystkie te prawdy. Każdy szczery wielbiciel zda sobie sprawę, że Śrila Swami Maharadża wyjaśniał tę samą rzecz, która była mówiona przez naszą guru parampara. On po prostu objaśnił to po angielsku. To jest jego wielki wkład, wyjaśniając te same prawdy i nic więcej.

Koniec

Errata:

Drodzy Czytelnicy, przypadkowo pominęliśmy wyjaśniający przypis końcowy w harikatha z 14 czerwca 2008, spacer poranny w Badger (rozesłane 18 sierpnia). Proszę zwróćcie uwagę na dwa przypisy końcowe zamieszczone poniżej:

[Dhira-krsna dasa:] Jeśli pozycja jivy jest cit (świadoma, transcendentalna), jak to jest, że przychodzi ona poprzez tatastha-sakti - skoro tatastha-sakti jest niższa od cit-sakti?

[Śrila Narayana Gosvami Maharadża:] Jiva jest ostatecznie cit-sakti. Teoria tatastha-sakti została opowiedziana tylko jako wskaźnik. W rzeczywistości nie ma tatasthy w znaczeniu, że jest to określony obszar między duchowym a materialnym światem. Tatastha jako linia pomiędzy dwoma światami jest teoretyczna. Tatastha-sakti jest także cit-sakti, ponieważ tatastha-sakti jest również cit (świadoma); nie bierna.

Śrila Narayana Maharadża mówi, że koncepcja tatastha jako linii między dwoma światami jest teoretyczną czy tymczasową koncepcją działającą jako ta, która zajmuje miejsce zanim przyjdzie realizacja. Istnieje jiva sakti, ale koncepcja tatastha jako miejsca geograficznego jest tymczasowa. Nie ma tatasthy (jako miejsca). Tatastha-sakti jest również cit-sakti, w znaczeniu, że jest ona także cit (świadoma); nie bierna. -redakcja

„… z punktu widzenia cit-tattvy (jakości duchowej substancji) nie ma różnicy między Najwyższym Panem a jivą, podczas gdy z perspektywy stanu i ilości, te dwie są wiecznie różne. Bóg jest całkowitym cit, podczas gdy jiva jest cząstkowym cit (Jaiva-Dharma rozdział 15)."]

Przypisy końcowe:

[*Przypis końcowy 1
„Śrila Bhaktivinoda Thakura wyjaśnia te wersety następująco: Śri Sanatana Gosvami zapytał Śri Czaitanię Mahaprabhu: ‘Kim jestem?’ W odpowiedzi, Pan odrzekł: ‘Jesteś czystą żywą istotą. Nie jesteś ani fizycznym ciałem materialnym ani ciałem subtelnym składającym się z umysłu i inteligencji. W rzeczywistości jesteś duszą, wieczną cząstką Duszy Najwyższej, Kryszny. Dlatego jesteś Jego wiecznym sługą. Należysz do marginalnej energii Kryszny. Istnieją dwa światy - świat duchowy i świat materialny - a ty jesteś usytuowany pomiędzy materialną a duchową energią. Masz związek zarówno z materialnym jaki i duchowym światem; dlatego jesteś nazywany energią marginalną. Jesteś powiązany z Kryszną jako ten sam i jednocześnie różny od Niego. Ponieważ jesteś duszą, pod względem jakości jesteś jednym z Najwyższą Osobą Boga, ale ponieważ jesteś bardzo maleńką cząstką duszy, jesteś różny od Duszy Najwyższej. Dlatego twoja pozycja jest jednocześnie taka sama i różna od Duszy Najwyższej. Podane przykłady są jak samo słońce i małe promienie blasku słonecznego oraz płonący ogień i małe iskierki ognia.’ (Śri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 20.108-109 znaczenie Śrila Prabhupady) "

[*Przypis końcowy 2
„Pan Kryszna z natury posiada trzy energetyczne transformacje i są one znane jako moc (energia) duchowa [cit-sakti], moc (siła) żywej istoty [tatastha-sakti] i moc (siła) iluzoryczna [maya-sakti].” (Caitanya-caritamrta, Madhya 20.111)]

[*Przypis końcowy 3
„Svarupa-sakti posiada trzy właściwości: hladini, samvit i sandhini. Transcendentalne rodzaje miłosnej wymiany, tworzone przez hladini-sakti zniewalającą Krysznę szczęściem. Wzniosłe miłosne pragnienia wypływające z samvit-sakti podsycające nastroje erotyczne, rasa, Śri Kryszny. Duchowe królestwo Śri Wryndawan-dhama, lśniące i czyste, zamanifestowane się poprzez sandhini-sakti jako arena dla wiecznych miłosnych rozrywek Pana. [Jaiva-dharma, rozdział 14]

„Svarupa-sakti czy duchowa, wewnętrzna moc Kryszny, funkcjonująca jako Jego własna osobista moc, zamanifestowała Jego rozrywki z Goloki. Poprzez Jej łaskę indywidualne dusze, które są składnikami energii marginalnej mogą mieć dostęp nawet do tych rozrywek. (Śri Brahma-Samhita, znaczenie do tekstu 6)

Svarupa-sakti przejawia świat wewnątrz sfery duchowego słońca, a funkcja na zewnątrz sfery słońca jest pełniona poprzez jiva-sakti, która jest bezpośrednią częściową reprezentacją cit-sakti. Zatem czynności związane z jivą są czynnościami jiva-sakti… Według tego aforyzmu z pism, cit-sakti jest manifestacją para-sakti. Emanuje ze swojej własnej sfery, z duchowego królestwa. Jiva-sakti w marginalnym regionie pomiędzy światem duchowym a materialnym przejawia nieskończoną ilość wiecznych jiv, które są jak atomowe cząstki w promieniach duchowego słońca. (Jaiva-dharma, rozdział 15)

[*Przypis końcowy 4
„Tak oto marginalne moce (siły działania), zwane indywidualnymi duszami, są nieskończone w ilości. Nadal jednak mogą być podzielone na dwie grupy: 1) dusze, które od niepamiętnego czasu są przychylne Najwyższemu Panu, i 2) buntownicze dusze, które od niepamiętnego czasu są przeciwne Najwyższemu Panu. Jest tak dlatego, ponieważ jedna grupa jest świadoma chwał Pana, a druga nie. (ze Śri Priti-sandarbha Anuccheda 7 Śri Jivy Gosvamiego).”

Tatastha-sakti dzieli się na dwie grupy. Jedna grupa jest zaangażowana od zawsze w służbę oddania dla Najwyższego Pana, druga jest Mu przeciwna od zawsze. Te dwa rodzaje jiv są obdarzone odpowiednio wiedzą o Panu i Jego nieobecności. Pierwsza otrzymała łaskę antaranga-sakti, wewnętrznej mocy, i są to towarzysze Pana jak Garuda. Druga to uwarunkowane dusze, które są zniewolone przez zewnętrzną energię mayę z powodu swojej obojętności wobec Pana. (Paramatma-Sandharba 47, teksty 1,2 Śrila Jivy Gosvamiego)]

“svamsa-vibhinnamsa-rupe hana vistara
ananta vaikuntha-brahmande karena vihara”

Zatem Kryszna jest zarówno w świecie materialnym jak i duchowym. Ponieważ reprezentujemy Krysznę, jesteśmy w tym brahmanda - uwarunkowani. Ale istnieje wiele żywych istot, które są wiecznie wyzwolone. One nigdy nie przychodzą do tego świata. Jak to jest możliwe? To tak jak ocean i rzeki. W rzece znajdziecie ryby i w oceanie znajdziecie ryby. Czasami może być tak, że ryby z rzeki popłyną do oceanu, ale ryby z oceanu nigdy nie wpływają do rzeki - nigdy nie wpływają do rzeki. Nie ma tam miejsca dla nich.

„sei vibhinnamsa jiva-dui ta' prakara
eka-'nitya-mukta', eka-'nitya samsara'

„Teraz ta energia przejawia się jako żywe istoty, które także są dwóch rodzajów. Kim one są? Eka-nitya-mukta. Jedna klasa żywych istot jest wiecznie wyzwolona. Tak jak ryby w oceanie. Przyjmijcie ocean za miejsce wyzwolenia. Ta indywidualność tam jest i ta indywidualność jest odwzajemniana między Kryszną a indywidualnymi duszami. Są one zwane nitya-mukta, wiecznie wyzwolonymi. A druga klasa, która jest jak ryby w rzece, jest zwana nitya-baddha. Ich ograniczona sfera jest w rzece, stawie lub w studni. (Wykład Śrila Bhaktivedanta Swamiego Prabhupady, Nowy Jork, 8 stycznie 1967, Cc Mad. 22.6)

[Następnego dnia:]

'nitya-mukta'-nitya krsna-carane unmukha
'krsna-parisada' nama, bhunje seva-sukha

„Wczoraj omawialiśmy dwa rodzaje żywych istot. Jedna klasa, nitya-mukta, wiecznie wyzwolone; nigdy nie przychodzą do tego świata. Są wiecznie wyzwolone. A druga klasa, jak my, jest uwarunkowana. Jesteśmy wiecznie uwarunkowani. Wiecznie uwarunkowani oznacza, że nie wiemy, kiedy staliśmy się tak uwarunkowani. Nie jest możliwe prześledzić historię, ponieważ żywa istota z natury nie jest uwarunkowana. Ale w rzeczywistości widzimy, że jesteśmy uwarunkowani i nie ma możliwości, aby prześledzić historię. Wiele, wiele żywotów Brahmy. Nie tylko jednego Brahmy; tak wielu Brahmów się zmieniło, a my jesteśmy uwarunkowani, więc dlatego jesteśmy nazywani ‘wiecznie uwarunkowanymi’.

„Jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami? Te, które są wiecznie wolne, wyzwolone, są pobożne. Zawsze są gotowe, aby pełnić transcendentalną służbę miłosną dla Pana. W ten sposób są usatysfakcjonowane. Tak jak matka jest usatysfakcjonowana po prostu przez kochanie dziecka czy przyjaciel jest usatysfakcjonowany po prostu przez kochanie. Oczywiście taki rodzaj miłości nie jest możliwy w tym materialnym świecie, ale są pewne rzadkie przypadki. Przynajmniej możemy mieć ideę tego. Podobnie wiecznie wyzwolone dusze są usatysfakcjonowane po prostu przez kochanie Kryszny. To jest ich satysfakcja.” (Wykład na temat Cc Mad. 22.11-15,Nowy Jork, 9 stycznia 1967)]

[*Przypis końcowy 5
Klasyfikacja tutaj jest zwyczajnie pomiędzy tymi jiva, które są nitya mukta (czyli nigdy nie były baddha) a nitya baddha (nigdy nie były w świecie duchowym). Zatem kategoria nitya mukta będzie zawierać nitya parikara, które pochodzą od Baladevy a także jivy, które pochodzą od Karanodakasayi Wisznu i szczęśliwie 'popatrzyły' w kierunku Yogamayi zamiast Mahamayi. ...

[*Przypis końcowy 6
„Pan świata doczesnego, Maha-Wisznu, posiada tysiące tysięcy avatarów jako Swoje tysiące tysięcy nieograniczonych cząstek. On jest stwórcą tysięcy, tysięcy indywidualnych dusz.” (Śri Brahma-Samhita, tekst 11)]

„Nieskończona ilość jiv jako duchowych cząsteczek emanujących od Nadduszy, w formie wiązek promieni blasku, nie ma związku z doczesnym światem, kiedy dochodzą do wiedzy, że są wiecznymi sługami Najwyższego Pana. Wówczas są one włączane do królestwa Vaikunthy.” (Śri Brahma Samhita, znaczenie do tekstu 16)]

„Avidya jest określeniem dla zapomnienia o podstawowej naturze duszy: 'Jestem sługą Kryszny.' Ta avidya nie zapoczątkowała się w trakcie trwania doczesnego czasu. Ten korzeń karmy jivy powstał, gdy była ona na pozycji tatastha.” (Jaiva Dharma rozdział 16)

„Powinno się rozumieć, że dusza jiva nie jest ani produkowana w tym materialnym świecie, ani nie jest tworzona w świecie transcendentalnym. Pojawia się ona z marginalnej linii pomiędzy sferą transcendentalną a doczesną.” (Bhakti-tattva Viveka 2.4 Śrila Bhaktivinody Thakury)

[Przypis końcowy 7
„W dalszym nawiązaniu do twojego pytania na temat formy duszy uwarunkowanej żywej istoty, zawsze jest tam duchowa forma, ale rozwija się ona w pełni tylko wtedy, gdy żywa istota powraca na Vaikunthę. Ta forma rozwija się zgodnie z pragnieniem żywej istoty. Zanim ten doskonały stan zostanie osiągnięty, forma leży uśpiona, tak jak forma drzewa leży uśpiona w nasionku.” (List do Rupanuga, Los Angeles, 8 sierpnia 1969).]

Doradcy redakcyjni: Pujyapad Madhava Maharaja, Sripad Brajanath dasa, and Sri Prema-prayojana dasa
Transkrypt: Premanidhi dasi Korekta: Krsna-kamini dasi
Redaktor: Syamarani dasi
Korekta tłumaczenia ang-pol.: Kanhaiya Lal dasa
Korekta j. polskiego: Anuradha dasi